Velkommen til oss!

FM Gruppen AS er en moderne og fremtidsrettet entreprenørgruppe med et meget bredt spekter av tjenester. Totalt sysselsetter vi omlag 450 dyktige og kvalitetsbevisste medarbeidere.

krydder

 

 

 

Fyllingen Maskin

Fyllingen Maskin AS har mer enn 50 års erfaring som maskinentreprenør for små og store oppdrag.

Strand

Det som startet som et énmannsforetak er blitt til en av regionens ledende entrepenørbedrifter og eiendomsutviklere.

Stensland & Tyssøy

Stensland & Tyssøy AS’ kjerneområder er grunnarbeid industritomter, 
veianlegg og sprengningsteknikk. Vi utfører også hovedenterprise.

IMC Diving

IMC Diving er et ledende dykkerselskap som tilbyr profesjonelle dykkertjenester der hvor det stilles høye krav til både sikkerhet og de fagmessige oppgaver som skal utføres.

 

 

 

Fyllingen Sjø

Fyllingen Sjø's mål er å bedrive alle former fir entreprenørtjenester langs kysten av Norge og Øvrige land langs Nordsjøen og østersjøen.

FM Asfalt

M Asfalt AS er et datterselskap av Fylllingen Maskin AS. FM Asfalt driver med produksjon av asfalt, og formidler utlegging av asfalt. Selskapet har et tett samarbeid med Vest Asfalt som legger ut asfalt.

VA-Teknikk Vest

Når VA-anlegget starter på sitt 100-årige liv, er sluttkontrollen en viktig fase. Den utførende skal dokumentere sitt byggverk på en komplett og entydig måte

FM Utleie

FM Gruppen Disponerer et stort antall maskiner og Utsyr.

 

 

 

 

Vi er med på å bygge Bergen & omegn for en miljøvennlig og bærekraftig samfunnsutvikling!