Fagområder og tjenester

FM.asfalt.-fagomrader

- Produksjon av asfalt på eget asfaltverk
- Utlegging av asfalt
- Oppretting med veihøvel
- Fresing
- Merking av vei og P-plasser