Fagområder og tjenester

 

Grunnarbeid

Fyllingen Maskin AS har lang erfaring som entreprenør, og derfor utviklet stor kompetanse til å utføre alle typer grunnarbeider.

Fra mindre masseflytting og sprengingsarbeid, til større utbygging av infrastruktur for bolig og næringsvirksomhet. Teknisk infrastruktur av vann, avløp og EL er viktig med hensyn til plangrunnlag. Hos oss vektlegges kvalitet på produkt og utførelse for å tilfredstille kundens krav til vår leveranse.

Vi bygger på bred kompetanse hos egne ansatte og hos våre utvalgte, trofaste samarbeidspartnere. Vi vil være en bedrift som leverer kvalitet i alle ledd, og til konkurransedyktige priser. Med lang erfaring og det nødvendige utstyr til å gjennomføre oppdraget, er vi den riktige leverandør for våre varer og tjenester.

Vi har valgt å sertifisere oss etter kvalitetsnormer innen vårt fag. Sertifiseringen krever nøye oppfølging fra våre ansatte og partnere mht. utførelse og leveranser. Det er viktig for oss å velge produsenter og leverandører som er sertifisert innenfor samme krav. Slik kan vi være sikre på produktet/tjenesten vi leverer.

krydder

Vi bygger på bred kompetanse hos egne ansatte og hos våre utvalgte, trofaste samarbeidspartnere

 

Kommunalteknikk

Fyllingen Maskin AS utfører nyanlegg, utskifting av vann og avløp og NoDig.

VA-anleggene i eldre boligområder tilfredstiller ikke dagens VA-normer, med tanke på slitasje, dimensjoner og kravet til separering av avløp og overvann. Å opprettholde den midlertidige infrastrukturen er en av de største utfordringene ved en slik utbygging.

Fyllingen Maskin AS har lang erfaring innen slike oppdrag. Separering av avløp og overvann er en vesentlig del av dette arbeidet. Dette er de offentlige sitt største satsningsområde.

krydder