Pågående prosjekter

 • Øvre Sædalen

  Øvre Sædalen

  Konseptbygg AS skal bygge ut Øvre Sædalen Boligprosjekt med 12 boliger fordelt på tre rekker, fellesgarasje og VVA-anlegg (privat). Boligene…

  Les mer

 • Neumanns gate

  Neumanns gate

  Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten, skal etablere ny infrastruktur i Neumanns gate og i tilstøtende sidegater. Prosjektet er i regi…

  Les mer

 • Søreideåsen.

  Søreidåsen er et boligprosjekt med til sammen 36 leiligheter oppført i 2 separate blokker bygget oppå en felles garasje. Byggene…

  Les mer

 • TS Samlekontrakt SVV 2015.

  Statens vegvesen skal på vegne av Hordaland Fylkeskommune bygge flere trafikksikringstiltak i Bergensområdet. Området strekker seg fra Krokeidevegen, Fana i…

  Les mer

 • Lindhaugen Boligprosjekt

  Lindhaugen Boligprosjekt

  I forbindelse med bygging av to boligblokker med 16 leiligheter og felles parkeringskjeller skal følgende veg-, vann- og avløpsanlegg, samt…

  Les mer

 • Rammeavtale for foringer 2016 – 2018

  Bergen kommune har ca. 900 km vannledninger og ca. 1200 km avløpsledninger. Årlige mål er å fornye ca. 11 km…

  Les mer

 • Holdeplasser Sentrum

  Holdeplasser Sentrum

  Eksisterende Buss stopp i Christies gate og Allehelgens gate skal rustes opp. Dette omfatter å bytte ut overbygningen på fortau,…

  Les mer

 • E39 GS-veg Minde Allè-Fabrikkgaten

  På strekningen Fjøsanger Bergen sentrum skal det bygges ny gang og sykkelveg fra Minde Allè til Fabrikkgaten. Gang- og sykkelvegen…

  Les mer