Utstyr

Utstyr

Til arbeidsplattform har vi nybygget mudringslekter Vivian på 900 dWt, 48 m lang og 13,2 m bred, med mudringskran Sennebogen 6130, med 30 m bom, 20 tonns wire, appelsingrabb 3,5 m3 og steinkassegrabb 3,5 m3.

Lekteren er utstyrt med borerigg av type ”Tamrock 800 hytterigg,” som flyttes inn/ut og sideveis på langsgående skinnegang.

Lekter er og utstyrt for dykking, med fult utstyrt dykkerstasjon med dykkerheis og dekompresjons kammer.

Til frakt av masser har vi nybygget FM-Barge 160 splittlekter, på 160 m3 og arbeidsbåter på 32 fot og 50 fot, pluss div. småbåter.

Utstyr har farts sertifikat for Nordsjø – Østersjø området, utstedt av Sjøfarts Direktoratet.

Til posisjonering benyttes Trimble GPS-system, med nøyaktighet ned til +- 2 cm.

krydder

Vi bygger på bred kompetanse hos egne ansatte og hos våre utvalgte, trofaste samarbeidspartnere