Annet utstyr

• Løfteballonger
- 5 stk. 250 kg
- 5 stk. 500 kg
- 9 stk. 1000 kg
- 2 stk. 2000 kg
- 2 stk. 3000 kg

• Tetteplugger
- 1 stk. 65-100mm
- 4 stk. 90-250mm
- 1 stk. 100-200mm
- 1 stk. 200-400mm
- 1 stk. 250-600mm
- 1 stk. 350-600mm
- 1 stk. 500-800mm
- 1 stk. 600-1200mm
- 1 stk. 800-1200mm
- 1 stk. EGGplugg 500-600mm

• PE sveisemaskiner (315mm og 160mm) + muffeapparat
• Kompressor
• Boreutstyr
• Sugeutstyr, diverse størrelser
• Strømsetter for masseflytting
• Hydraulikkutstyr m
• Muttertrekker m/
- Kappeutstyr
- Slipeutstyr
- Boreutstyr
- Sag
• Aluminiums flåter