Fagområder og tjenester

 

Hos IMC Diving kan du velge totalpakkeløsninger eller enkel tjenester. Vi har over 40 års erfaring og en maskinpark og fartøyer som er tilpasset de forskjellige oppdragstyper. En effektiv organisasjon med høy kvalitet på personell gjør oss stor nok til tunge oppdrag samtidig som vi er små nok til å være fleksible overfor deg som kunde og rykke ut 24 timer i døgnet
Vi yter kvalitetssikring og teknisk rådgivning. Du som kunde kan ikke komme i utilsiktet ansvarsforhold. Vi følger til enhver tid arbeidstilsynet sine forskrifter. Ved behov Norsok U-103 og andre relevante forskrifter.
I tillegg har vi en rekke sertifikater og godkjenninger som setter oss i stand til å utføre de aller fleste undervannsoppgaver.

krydder

ROV tjenester

• IMC tilbyr alle typer ROV tjenester fra enkle inspeksjoner til avanserte monteringsarbeid.
• Inspeksjoner og kartlegging
• Planlegging og gjennomføring av avanserte ROV operasjoner
• Assistanse ved redning og søk

skipogrigg

Undervannsarbeid på skip og rigger

Vi gjennomfører forundersøkelser som inspeksjoner, dokumentasjon med foto, video og skriftlig rapportering, i tillegg til tilstandsvurderinger.

Arbeider vi ofte gjennomfører er:
• Børsting/rengjøring av u.v.skrog, ror og propeller
• Videofilming/inspeksjoner ved klassekontroller
• Sveising
• Brenning
• Montering/sveising av anoder
• Tetting av overbordventiler
• Skaderapportering etter faste prosedyrer
• Skifting/reparasjon av bunnutstyr
• Fjerning av tau/wire i propeller

skipogrigg

Anleggdykking

IMC DIVING AS har bred erfaring med svært mangeartede former for anleggsarbeider under vann. Stor fleksibilitet, effektive folk og egnet maskinpark, gjør oss til prisgunstig leverandør av slike tjenester.

FORUNDERSØKELSER:
• Inspeksjoner
• Dokumentasjon – Foto, Video, Skriftlig rapportering
• Forslag til utbedringer – Priskalkyler
ARBEIDER:
• Boring og sprengning
• Mudring og masseflytting
• Legging av kabler og rør
• Forskaling og støpning
• Erosjonssikring
• Sveising og brenning
• Sveising av PE
• Betong rehabilitering
• Rengjøring av betong med høytrykksspyler
• Sveising av anoder på spuntvegger, korrosjonsbeskyttelse
ETTERKONTROLL:
• Etterkontroll etter faste prosedyrer
• Rapportering/dokumentasjon – Foto, Video
• Risikoanalyse
• Tilstandsevaluering

skipogrigg

Va-teknikk

VANN- OG AVLØPSLEDNINGER – KABELARBEIDER
IMC tilbyr sine tjenester som totalpakke, eller som delentrepriser. Vi utfører arbeid innen følgende områder:

FORUNDERSØKELSER:
• Inspeksjoner
• Dokumentasjon – Foto/video/rapport
• Utarbeidelse av bunnkart med inntegnet trasé
• Beregning av dimensjoner og trykklasser
• Forslag til utbedringer – Priskalkyler

ARBEIDER:
• Levering og legging av vann- og avløpsledninger
• Levering og montering av betonglodd
• Opparbeidelse av undervannsgrøfter
• Levering og montering av kummer, slamavskillere og luftearrangement
• Erosjonssikring
• Relining, trekking av ledning gjennom borehull
• Sveising av PE
• Tillaging av deler i PE
• Legging/sikring av tele-/el.kabler

ETTERKONTROLL:
• Etterkontroll etter faste prosedyrer
• Rapportering/dokumentasjon – Foto, video
• Risikoanalyse

LEVERANSER TIL GUNSTIGE PRISER
Gjennom mange års samarbeid og forbindelse med grossister og produsenter, kan vi tilby leveranser av materiell til meget gunstige priser.

TRYGGHET FOR KVALITET
Våre leggeprosedyrer for undervannsledninger er basert på lang erfaring og kunnskap, og godkjendt av ledende konsulentfirma. Myndighetene setter i dag stadig større krav til det personell som skal utføre VA arbeider. IMC DIVING A/S har alltid bestrebet seg på å være oppdatert mot disse kravene. Våre mannskaper innehar således alle nødvendige sertifikater for å kunne utføre forannevnte arbeider. Egne kvalitetssikringsmanualer – utarbeidet i samarbeid med våre største kunder – er også en garanti for kvaliteten på våre arbeider og leveranser.

skipogrigg