Olex

Olex er et unikt system for navigasjon, plotting og kartlegging av havbunnen. Ved hjelp av båtens eget ekkolodd og GPS, samler Olex-systemet inn dybdedata som kontinuerlig blir kalkulert og tilpasset tidligere målinger. Olex er et utmerket redskap for å finne og tegne inn traseer for sjøledninger og/eller kabler.