E39 GS-veg Minde Allè-Fabrikkgaten

På strekningen Fjøsanger Bergen sentrum skal det bygges ny gang og sykkelveg fra Minde Allè til Fabrikkgaten. Gang- og sykkelvegen skal krysse Minde Allè i plan. G/S-vegen går delvis igjennom et områder med lettere industri og kontorer samt en strekning hvor g/s. vegen går under bygninger, her er fri høyde 4 meter.

Gang og sykkelvegen er totalt 1270 meter. Strekningen mellom profil 948 og 1095 er ikke en del av denne kontrakten. Utbygging i denne entreprisen er 1120m.