Fv 540 Kollektivfelt

Utbygger: Statens Vegvesen
Generalentreprise
Kollektivfelt med støyskjerm
Prosjektleder: Gisle Andersen (Fyllingen Maskin)
Anleggsleder: Ståle Hope