FV 564 Salhusvegen

Prosjektet omfatter bygging av ca. 1500 m ny g/s veg i eksisterende vegtrase. Dagens vegtrase skal reetableres langs ny G/S vei.

I tillegg omfatter prosjektet:

  • Etablering av nytt vann og spillvann for Bergen kommune
  • Bygging av betongkanaler for trekking av høgspent kabler og omlegging av kabletrasser for Bkk.
  • Omlegging av etablering av kablegrøfter for Telenor.
  • Rivning av eksisterende bygg
  • Bygging av ny bro over Ulsetstemma
  • Natursteinsmurer
  • Betongmurer
  • Trafikksikringstiltak
  • Peling