Inndalsveien

Utbygger: JM
Grunn, betong og VA-anlegg
79 leiligheter+parkering
Prosjektleder: Werner Johannesen (Fyllingen Maskin)
Anleggsleder: Trond Skage