K33

-Totalentreprise
-Utbygger: D&F Eiendom
-3500m2 næringslokale
-Prosjektleder: Steffen Sørås