Krohnviken

Totalentreprise
-Utbygger: BOB
-104 leiligheter + næring
-Prosjektleder: Steffen Sørås