Lindhaugen Boligprosjekt

I forbindelse med bygging av to boligblokker med 16 leiligheter og felles parkeringskjeller skal følgende veg-, vann- og avløpsanlegg, samt grunnarbeider boliger, utføres i entreprisen