Merkurveien

Utbygger: Bergen Kommune EBF
Totalentreprise
12 leiligheter + parkering
Prosjektleder: Marek Trabalik