Møllestranden

-Totalentreprise
-Utbygger: Storbergen
-69 leiligheter + næring
-Prosjektleder: Vidar Korneliussen