Neumanns gate

Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten, skal etablere ny infrastruktur i Neumanns gate og i tilstøtende sidegater. Prosjektet er i regi Graveklubben i Bergen med Bergen kommune VA avdelingen som utbygger/byggherre. Det skal legges nye kabler for BKK Nett, fjernvarmeledninger for BKK Varme og bossledninger/nedkast/returpunkt for BIR Nett og BIR privat. Bergen kommune skal legge nye vannledninger og nye ledninger for separering av overvann og avløp samt ruste opp og etablere nytt gatedekk og fortau tilrettelagt for universell utforming.