Osterøy Videregående skole

Entrprise: Totalentreprise
Prosjekttype: Nybygg
Byggestart: Januar 2009
Ferdigstillelse: Juli 2010
Byggeleder: Terje Nøttveit
Areal: ca 4620 m2
Prosjektkostnad: 77.000.000
Byggherre: Hordaland Fylkeskommune