Piren prosjektene i Damsgårdssundet

Strand AS har de siste tre årene deltatt i byggingen av “morgendagens bydel” i damsgårdsveien. I august 2009 startet byggingen av Piren 1. Da bygget sto ferdig desember 2010 gikk arbeiderne videre til Piren 2, 1 byggetrinn. I desember ble Piren 2 overlevert til byggherre BOB Eiendomsutvikling AS.

Piren 1
Ett nybygg bestående av 16 leiligheter, fordelt på ca 1600 m2. Strand AS var totalentreprenør på prosjektet og var selv utførende for betongarbeidene. Arbeidene startet i august 2009, og bygget sto ferdig i desember 2010.

Piren 2, 1.byggetrinn
Ett nybygg bestående av 24 leiligheter og ett næringslokale, fordelt på ca 2500 m2. Bygget ble utført som en totalentreprise av Strand AS, og sto ferdig like før jul i 2011.