Rammeavtale for foringer 2016 – 2018

Bergen kommune har ca. 900 km vannledninger og ca. 1200 km avløpsledninger. Årlige mål er å fornye ca. 11 km med avløpsledninger og ca. 9,0 km med vannledninger. Det er et mål at 75 % av fornying på avløpsnettet og 50 % på vannledningsnettet skal skje ved bruk av gravefrie løsninger
(NoDig).
Denne anskaffelsen gjelder rammeavtale med strømpeforinger som rehabilitering av kommunale avløpsledninger og tilhørende VA-installasjoner:
1. Fornying/ rehabilitering av avløpsledninger (AF, SP og OV) med strømpeforing.
2. Installering av hatter i tilkoplinger/ stikk til kommunale ledninger.
3. Rehabilitering av kummer, hovedsakelig avløpskummer.
4. Rørinspeksjon av ledninger i forbindelse med fornying/rehabilitering.