Sløvåg

Betongentreprise
Utbygger: GW Market
Kai
Anleggsleder: Tore Eriksen