Søreideåsen.

Søreidåsen er et boligprosjekt med til sammen 36 leiligheter oppført i 2 separate blokker bygget oppå en felles garasje.
Byggene er på 5 boligetasjer med 18 leiligheter i hver.