TS Samlekontrakt SVV 2015.

Statens vegvesen skal på vegne av Hordaland Fylkeskommune bygge flere trafikksikringstiltak i Bergensområdet. Området strekker seg fra Krokeidevegen, Fana i sør, til
Steinestøvegen, Åsane i nord. Arbeidet består av bygging av asfalthumper, montering av prefabrikkerte fartsputer i betong, montering og demontering av skilt, kantsteinsteinsetting, asfaltering av fortau, utskifting av lysarmatur i dagens veibelysning, ny intensivbelysning.