Verdens høyeste trehus

-Betongentreprise
-Utbygger: BOB
-62 leiligheter + parkering
-Anleggsleder: Trond Skage