Fagområder og tjenester

Bergsprengning i dagen
  • Vi tilbyr utsprengning for tomter, veganlegg, grøfter med mer.
  • Selskapet har egne sprengningsledere, skytebaser og borerigger.
  • Digitale sprengningsplaner med salverapporter.
  • Borerigg med silencekit (innkapslet boretårn for støyreduksjon)
Grunnarbeider
  • Vi tilbyr opparbeidelse av tomter og veganlegg i ulike størrelse
  • Selskapet har bred maskinpark med GPS-maskinstyring
  • Infrastruktur av ulik art – VA-anlegg, EL-grøfter mm.
Øvrig
  • Natursteinsmuring
  • Sjøfyllinger og kaianlegg
  • Idrettsanlegg

Vi bygger på bred kompetanse hos egne ansatte og hos våre utvalgte, trofaste samarbeidspartnere

Maskinpark

Vår maskinpark består av:

• 10 gravemaskiner
• 2 leddumpere
• 3 borerigger
• I tillegg disponerer vi utstyr fra FM Utleie etter behov

krydder