Kontakt

Kontaktinformasjon

Stensland & Tyssøy AS sine kjerneområder er grunnarbeid industritomter, veianlegg og sprengningsteknikk. Vi utfører også hovedenterprise.

Stensland & Tyssøy AS

Besøksadresse
:
Espehaugen 45
5258 Blomsterdalen

Postadresse:
Postboks 53 Kokstad
5863 Bergen

Telefon: 55 11 87 87

E-post: post@stensland-tyssoy.no

Kontaktskjema