Fagområder og tjenester

Bygg/totalentrepriser:

FM Strand AS har lang erfaring innenfor bygg- og betongentrepriser.
Gjennom sin sin over 50 år lange historie har firmaet opparbeidet seg en variert og solid kunnskap både til store og små prosjekter.

FM Strand AS har lang erfaring med totalentrepriser i Bergensområdet. Vi ønsker å være tidlig involvert i prosjektene og sammen med utbyggerne være med å forme prosjektene etter kundene ønsker og spesifikasjoner. Vi har bred kompetanse på prosjekteringsledelse og anleggs-/prosjektledelse og står gjerne for oppfølging av prosjektene fra start til nøkkelferdig produkt

krydder

Vi bygger på bred kompetanse hos egne ansatte og hos våre utvalgte, trofaste samarbeidspartnere

Betong:

FM Strand AS innehar omfattende erfaring og bred kompetanse innen betongarbeider.

FM Strand AS sentralgodkjenning på følgende områder:
-Søker i tiltaksklasse 2
-Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 3
-Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3.

krydder