Kontakt

Kontaktinformasjon

Det som startet som et énmannsforetak av Atle Strand i 1960 har blitt til en av regionens ledende entrepenørbedrifter.
Arbeidstokken består av 81 motiverte og dyktige medarbeidere, de fleste med lang fartstid i Strand

Strand AS

Besøksadresse
:
Espehaugen 45
5258 Blomsterdalen

Postadresse:
Postboks 53, Kokstad
5863 Bergen

Telefon: 55 20 76 50
Telefaks: 55 20 76 51
E-post: post@strand-as.no

Kontaktskjema